LA WEB DEL DEFENSOR UNIVERSITARIOInicio Directorio Anteriores defensores Contactar Encuentros y jornadas Documentos Noticias Enlaces Área privada


ENCUENTROS Y JORNADAS

Fecha: 05/09/2003

Resumen:

El día 5 de septiembre de 2003 tendrá lugar en la Universidad de las Islas Baleares la reunión de los Síndicos de las Universidades de Cataluña y las Islas Baleares, siendo el orden del día el siguiente: 1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 2. Un compromís recíproc alumne-professor sobre els exàmens: el frau en l’avaluació. 3. La propietat intel·lectual: conflictes entre professorat, i professorat i estudiants. 4. Sistema d’atorgar les beques. 5. VI Trobada Estatal de Defensors Universitaris. Temes de treball: - Normes bàsiques d’actuació dels Defensors Universitaris. - Els Defensors i la integració en l’espai europeu d’educació: noves titulacions i col·legis professionals. - El paper del Defensor en la millora de la qualitat de les Universitats: Funcions dels Departaments, Formació d’Investigadors, Formació Permanent. 6. VII Trobada Estatal de Defensors Universitaris de l’any 2004. 7. Conferència de Defensors Europeus d’Educació Superior. 8. Altres qüestions.

Participantes:

Dr. Llorenç Gomis (Universidad Pompeu Fabra) Dr. Jose Navarro (Universidad Politècnica de Catalunya) Sr. Josep Vila (Universidad de Girona) Sr. Miquel Àngel Alonso (Universidad de Lleida) Sra. Mª del Mar Aldeano (Assessora jurídica del Síndic de Greuges de Catalunya per a temes d’Universitat) Sr. Jordi Porta (Universitat Autònoma de Barcelona) Sra. Isabel Baixeras (Universitat Rovira i Virgili) Dra. Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears) Dr. Ramon Valls (Universitat de Barcelona)

Ficheros asociados (Pulse sobre el archivo para descargar):